خط مشی

خط مشی

زیست نیکو در بهتر زیستن دیگران است .امام رضا (ع)

شرکت گیتی تک البرز، به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده و وارد کننده  تجهیزات توانبخشی و پزشکی، در راستای اعتلای برند البرز و افزایش وفاداری مشتریان این شرکت، خط مشی کیفی خود را این چنین اعلام می نماید:

  • ارتقا سطح رضایت مشتریان از طریق نهادینه سازی و سرلوحه قراردادن کیفیت و سرعت در کلیه فعالیتهای فروش و  خدمات پس از فروش
  • افزایش بهره‌وری شبکه خدماتی البرز در سراسر کشور
  • چابک سازی فرآیندهای کلیدی (تامین، فروش و خدمات پس از فروش)
  • ارتقا قابلیتهای سازمانی، منابع انسانی، اطلاعاتی و مدیریتی

حرکت در چهارچوب سیاستهای کیفی فوق، جز با اعتقاد به اصل اتحاد صادقانه و تعهد به رعایت اصول و الزامات سیستم مدیریت کیفیت میسر نخواهد بود.
اینجانب ضمن اعلام تعهد کامل به اجرا، حفظ و نگهداری سیستم، از کلیه اعضاء محترم گروه البرز انتظار دارم با درک کامل این خط مشی، مشارکت خود را به صورت مستمر در تحقق اهداف به کار گیرند.
بابا شهیدی

مدیرعامل