سفارش دهید

ماشین حساب جیبی

ماشین حساب جیبی

Model:

ماشین حساب جیبی

قابليت چك كردن دوباره كليه داده ها
داراي آلارم
داراي صداي شفاف به زبان انگليسي
نمايش 8 رقم در صفحه
قابليت تنظيم شدت صدا

سفارش دهید

Seat width
Seat Depth
Frame
Cross bar
Upholstery
Side
Armrest
Legrest
Front wheel
Front fork
Rear wheel
Hand rim
Hand grip
Foot Plate
Upholstery
Front wheel
Rear wheel
Foot Plate
Break

محصولات مرتبط