تاثیر استرس و اظطراب بر پر خوری و از دست دادن اشتها

افرادی که اظطراب مداوم دارند یا یک اختلال اظطراب دارند بیشتر احتمال دارد که در طولانی مدت هورمون های crf در بدن انها افزایش یابد. در نتیجه این افراد با از بین رفتن طولانی مدت اشتها مواجه هستند. از طرف دیگر افرادی که به طور مداوم اظطراب دارند به علت فراموش کردن اظطراب به پرخوری روی میاورند.